[ i ]

Informació de la preinscripció del curs 2019-2020(previsió)

Ja està disponible el calendari per a la presentació de sol·licituds de preinscripció per al proper curs 2019-2020.

  • Educació infantil de segon cicle, educació primària i educació secundària obligatòria: del 29 de març al 9 d’abril de 2019
  • Batxillerat: primera quinzena de maig de 2019
  • Formació professional, i arts plàstiques i disseny: segona quinzena de maig de 2019

Tota la informació al següent enllaç: Preinscripció del curs 2019-2020

Convocatòria Post-graduats 2018/2019. Projecte de mobilitat TLN Mobilicat.

Des de la Fundació BCN FP ens informen que s’ha obert el període d’inscripció al projecte de mobilitat TLN Mobilicat, el qual té com a objectiu promoure la inserció laboral de qualitat dels graduats en formació professional, mitjançant la creació d’un itinerari personalitzat d’acompanyament i suport amb aprenentatge pràctic i formatiu en empreses de la Unió Europea.

El projecte s’emmarca dins del programa de Garantia Juvenil, i inclou una fase de preparació prèvia a la mobilitat amb una formació lingüística presencial de 160 hores, una preparació intercultural i un itinerari d’orientació professional. El període de pràctiques a l’estranger serà del 7 d’abril al 8 de juny de 2019, i es desenvoluparà en empreses d’Anvers (Bèlgica), Lisboa (Portugal) o Munic (Alemanya). El projecte també contempla un acompanyament a la inserció laboral i/o el retorn al sistema educatiu al llarg dels dos mesos posteriors a la mobilitat.    

Trobareu tota la informació addicional del projecte en el següent enllaç:

http://www.fundaciobcnfp.cat/index.php/ca/projectes/813-tln-mobilicat

El projecte TLN Mobilicat està destinat a persones joves inscrites a la Garantia Juvenil que tinguin coneixements de llengua anglesa o la llengua pròpia del país de destí (nivell B1). Les persones candidates han d’estar graduades en formació professional (grau mitjà o superior) dins d’alguna de les següents famílies professionals:

Serveis socioculturals i a la comunitat:

  •  Tècnic/a superior en Animació Sociocultural i Turística, 
  • Tècnic/a superior en Educació Infantil i
  • Tècnic/a superior en Integració Social

Les persones joves interessades es poden inscriure al projecte o sol·licitar més informació a través del correu electrònic garantiajuvenil@fundaciobcnfp.cat  El període d’inscripció finalitza el 13 de gener de 2019. 

REQUISITS PROGRAMA GARANTIA JUVENIL:

http://garantiajuvenil.gencat.cat/es/que-es-garantia-juvenil/Requisits/

CALENDARI CURS ESCOLAR 2018/2019

Ja podeu consultar el calendari del nou curs escolar 2018/19 al següent enllaç:

Calendari_Escolar_Curs_2018-19-Batxillerat i ESO

Llibres pel curs 2018-’19

En Portada...