[ i ]

  • Contractació servei de neteja any 2018:

Termini de presentació de propostes:  23 d’octubre –10 de novembre de 2017 (ambdós inclosos):

Forma:

–          bé per correu postal a: Institut La Serreta, carrer Lepant,1; C.P 08191 de Rubí;

–          bé presencialment, de 9 a 14 hores.

Adjuntem models de documentació.

La Direcció

PPT_servei_neteja 2017

Resolució inici expedient neteja

PCA_neteja_negociat 2017

  • Sol·licitud al servei d’assessorament: llista definitiva d’admesos i places de reserva
AAC855023T ADMÈS
45499974V ADMÈS
36508885L ADMÈS
53294513V ADMÈS
37376148K ADMÈS
Y2566325E ADMÈS
45487972K ADMÈS

Les persones admeses han de fer el pagament del preu públic del 10/10/17 al 13/10/17.

En Portada...