[ i ]

Adjudicació servei de neteja any 2018:

    “Termini per signar el contracte 15 dies a l’empresa adjudicatària a comptar des de la data de la publicació”

  Informe contractació de servei de neteja

 

En Portada...