A l’AMPA també tenim WhatsApp…

A l’AMPA també tenim WhatsApp…

AMPA-whatsapp

…Sí, per optar a la informació àgil, adient i directa cal que us doneu d’alta a través de l’aplicació del WhatsApp de la manera següent:

  1. Afegeix el contacte “INFORAMPA” amb el número 684 088 050 a la llista de contactes.
  2. Envia missatge amb la paraula “ALTA“.

IMPORTANT: Aquest WhatsApp és de difusió i només per rebre informació.

[ Per donar-se de baixa només cal enviar un missatge amb la paraula “BAIXA” ]