Científic i Tecnològic

batx_cientific
La modalitat de batxillerat científic s’adreça a persones amb inquietuds entorn de les ciències pures, mediambientals i ciències de la salut. La modalitat de batxillerat tecnològic s’adreça a persones amb inquietuds entorn de les ciències pures, les enginyeries i l’arquitectura.

Després d’acabar el batxillerat Científic-Tecnològic es pot accedir a:

 • La universitat (un cop aprovades les proves d’accés)
 • A un cicle formatiu de grau superior de formació professional específica o d’arts plàstiques i disseny (si hi ha més demanda que oferta, per accedir a determinats cicles té prioritat l’alumnat que ha cursat una modalitat de batxillerat determinada)
 • A un cicle formatiu de grau superior d’ensenyaments esportius, si es tenen els requisits d’accés (si hi ha més demanda que oferta, per accedir a determinats cicles té prioritat l’alumnat que ha cursat una modalitat de batxillerat determinada)
 • Als ensenyaments superiors artístics (un cop superada una prova específica d’accés)
 • Al món laboral.
batx_cientific_2 batx_tecno

Cicles Formatius de Grau Superior relacionats amb el batxillerat científic-tecnològic:

Cicles formatius LOGSE
 • Animació d’activitats físiques i esportives
 • Secretariat
 • Gestió i organització d’empreses agropecuàries
 • Gestió comercial i màrqueting
 • Serveis al consumidor
 • Realització i plans d’obres
 • Òptica d’ullera
 • Prevenció de riscos professionals
 • Fabricació de productes farmacèutics i afins
 • Indústries de procés de pasta i paper
 • Química ambiental
 • Anatomia patològica i citologia
 • Dietètica
 • Documentació sanitària
 • Higiene bucodental
 • Imatge per al diagnòstic
 • Laboratori de diagnòstic clínic
 • Ortesis i pròtesi
 • Radioteràpia
 • Salut ambiental
 • Interpretació de la llengua de signes
 • Manteniment aeromecànic
 • Manteniment d’aviònica
Cicles formatius LOE
 • Gestió forestal i del medi natural
 • Paisatgisme i medi rural
 • Ramaderia i assistència en sanitat animal
 • Projectes d’obra civil
 • Automatització i robòtica industrial
 • Manteniment electrònic
 • Sistemes de telecomunicacions i informàtics
 • Sistemes electrotècnics i automatitzats
 • Eficiència energètica i energia solar tèrmica
 • Energies renovables
 • Construccions metàl.liques
 • Disseny en fabricació mecànica
 • Programació de la producció en emmotllament de metalls i polímers
 • Programació de la producció en fabricació mecànica
 • Disseny i moblament
 • Direcció de cuina
 • Direcció de serveis de restauració
 • Animacions en 3D, jocs i entorns interactius
 • Il.luminació, captació i tractament d’imatge
 • Producció d’audiovisuals i espectacles
 • Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles
 • So per a audiovisuals i espectacles
 • Assessoria d’imatge personal i corporativa
 • Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia
 • Disseny i gestió de la producció gràfica
 • Projectes d’edificació
 • Caracterització i maquillatge professional
 • Estètica integral i benestar
 • Estilisme i direcció de perruqueria
 • Processos i qualitat en la indústria alimentària
 • Vitivinicultura
 • Administració de sistemes informàtics en xarxa
 • Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
 • Desenvolupament d’aplicacions per a webs
 • Desenvolupament de projectes d’instal.lacions tèrmiques i de fluids
 • Manteniment d’instal.lacions tèrmiques i de fluids
 • Mecatrònica industrial
 • Aqüicultura
 • Organització del manteniment de la maquinària de vaixells i embarcacions
 • Transport marítim i pesca d’altura
 • Laboratori d’anàlisi i de control de qualitat
 • Química industrial
 • Audiologia protètica
 • Pròtesis dentals
 • Educació i control ambiental
 • Patronatge i moda
 • Automoció

Graus universitaris als quals es pot accedir més fàcilment des del Batxillerat d’Arts tenint en compte les ponderacions de les matèries de la fase optativa de les PAU.

Branca de Ciències
 • Física – Matemàtiques [ UAB ]
 • Física – Química [ UAB ]
 • Genètica [ UAB ]
 • Geologia [ UAB, UB ]
 • Matemàtiques [ UAB, UB ]
 • Matemàtiques – Administració i direcció d’empreses [ UB ]
 • Matemàtiques – Enginyeria informàtica [ UB ]
 • Microbiologia [ UAB ]
 • Nanociència i nanotecnologia [ UAB ]
 • Química [ UAB, UB, UdG, URV ]
 • Tecnologia i gestió alimentària [ UVic ]
 • Biologia humana [ UPF ]
 • Ciència i salut animal [ UdL ]
 • Ciència i tecnologia dels aliments [ UAB, UB ]
 • Ciència i tecnologia dels aliments [ UAB, UdL ]
 • Ciències de l’activitat física i de l’esport [ UB, UPF, UdL, UdG, URV ]
 • Ciències mèdiques bàsiques [ UB ]
 • Farmàcia [ UB ]
 • Fisioteràpia [ UAB, UdL, UdG, URV, UVic ]
 • Infermeria [ UAB, UB, UdG, UdL, URV, UVic, UPF ]
 • Logopèdia [ UAB ]
 • Medicina [ UAB, UB, UPF/UAB, UdG, UdL, URV ]
 • Nutrició humana i dietètica [ UB, UdL, URV, UVic ]
 • Odontologia [ UB ]
 • Òptica i optometria [ UPC ]
 • Podologia [ UAB, UB ]
 • Psicologia [ UAB, UB, UdG, UdL, URV, UVic ]
 • Teràpia ocupacional [ UAB, UVic ]
 • Veterinària [ UAB ]
Branca d’Enginyeria i Arquitectura
 • Arquitectura [ UPC, UdG, URV ]
 • Disseny- Elisava [ UPF ]
 • Enginyeria agrària i alimentària [ UdL ]
 • Enginyeria agrícola [ UPC ]
 • Enginyeria agrícola [ UdG, URV ]
 • Enginyeria agroambiental i del paisatge [ UPC ]
 • Enginyeria alimentària [ UPC ]
 • Enginyeria biomèdica [ UB, UPC, UPF ]
 • Enginyeria civil [ UPC ]
 • Enginyeria d’aeronavegació [ UPC ]
 • Enginyeria d’aeroports [ UPC ]
 • Enginyeria de disseny industrial [ UPF ]
 • Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte [ UPC ]
 • Enginyeria de la construcció [ UPC ]
 • Enginyeria de l’energia [ UPC ]
 • Enginyeria de materials [ UB, UPC ]
 • Enginyeria de recursos energètics i miners [ UPC ]
 • Enginyeria de sistemes audiovisuals [ UPC ]
 • Enginyeria de sistemes biològics [ UPC ]
 • Enginyeria de sistemes de telecomunicació [ UAB, URV ]
 • Enginyeria de sistemes electrònics [ UPC ]
 • Enginyeria de sistemes [ TIC UPC ]
 • Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil [ UPC ]
 • Enginyeria d’edificació [ UPC, UdG, UdL, URV ]
 • Enginyeria d’edificació-Elisava [ UPF ]
 • Enginyeria d’organització industrial [ UAB, UPC, UVic ]
 • Enginyeria elèctrica [ UAB, UPC, UdG, URV ]
 • Enginyeria electrònica de telecomunicació [ UB, UAB ]
 • Enginyeria electrònica industrial i automàtica [ UAB, UPC, UdG, UdL, URV, UVic ]
 • Enginyeria en sistemes audiovisuals [ UPF ]
 • Enginyeria en sistemes i tecnologia naval [ UPC ]
 • Enginyeria en tecnologies aeroespacials [ UPC ]
 • Enginyeria en tecnologies de telecomunicació [ UPC ]
 • Enginyeria en tecnologies industrials [ UPC, UdG ]
 • Enginyeria en vehicles aeroespacials [ UPC ]
 • Enginyeria física [ UPC ]
 • Enginyeria forestal [ UdL ]
 • Enginyeria geològica [ UB/UPC ]
 • Enginyeria geomàtica i topografia [ UPC ]
 • Enginyeria informàtica [ UAB, UB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV ]
 • Enginyeria informàtica – Matemàtiques [ UB ]
 • Enginyeria marina [ UPC ]
 • Enginyeria mecànica [ UAB, UPC, UdG, UdL, URV ]
 • Enginyeria mecatrònica [ UVic ]
 • Enginyeria nàutica i transport marítim [ UPC ]
 • Enginyeria química [ UAB, UB, UPC, URV, UdG ]
 • Enginyeria telemàtica [ UPC, UPF, URV ]
 • Fotografia i creació digital [ UPC ]
 • Informàtica i serveis [ UAB ]
 • Matemàtiques [ UPC ]
 • Matemàtiques – Enginyeria informàtica [ UB ]
 • Multimèdia [ UPC, UVic ]
 • Pilot d’aviació comercial i operacions aèries [ URV ]