Social i Humanístic


La modalitat del batxillerat social s’adreça a alumnes amb inquietuds relacionades amb les ciències socials, jurídiques i econòmiques, la gestió i administració pública, la comunicació, les relacions publiques, la publicitat, el turisme i altres serveis d’oci.
La modalitat del batxillerat d’humanitats s’adreça a alumnes amb inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia i les manifestacions culturals.

Després d’acabar el batxillerat Social-humanístic es pot accedir a:

 • La universitat (un cop aprovades les proves d’accés)
 • A un cicle formatiu de grau superior de formació professional específica o d’arts plàstiques i disseny (si hi ha més demanda que oferta, per accedir a determinats cicles té prioritat l’alumnat que ha cursat una modalitat de batxillerat determinada)
 • A un cicle formatiu de grau superior d’ensenyaments esportius, si es tenen els requisits d’accés (si hi ha més demanda que oferta, per accedir a determinats cicles té prioritat l’alumnat que ha cursat una modalitat de batxillerat determinada)
 • Als ensenyaments superiors artístics (un cop superada una prova específica d’accés)
 • Al món laboral.

Graus Universitaris vinculats amb la branca de Ciències Socials:

 • Administració d’empreses i gestió de la innovació
 • Administració d’empreses i gestió de la innovació / Màrqueting i comunitats digitals
 • Administració d’empreses i gestió de la innovació / Turisme i gestió del lleure
 • Administració i direcció d’empreses
 • Administració i direcció d’empreses / Dret
 • Administració i direcció d’empreses / Economia i Dret
 • Administració i direcció d’empreses – Matemàtiques
 • Administració i direcció d’empreses – Publicitat i relacions publiques
 • Antropologia social i cultural
 • Ciència política i gestió pública
 • Ciències empresarials
 • Ciències polítiques i de l’administració
 • Ciències polítiques i de l’Administració – Dret
 • Comptabilitat i finances
 • Criminologia
 • Criminologia i polítiques públiques de prevenció
 • Direcció de comerç i distribució (títol propi) UAB
 • Direcció hotelera
 • Dret
 • Dret – Ciències polítiques i de l’Administració
 • Economia Economia / Estadística
 • Educació infantil Educació primària
 • Educació social
 • Empresa i tecnología
 • Estadística Estadística / Economia
 • Estudis internacionals d’economia i empresa – International business economics
 • Finances i comptabilitat
 • Geografia Geografia i ordenació del territorio
 • Gestió aeronáutica
 • Gestió d’empreses
 • Gestió hotelera i turística
 • Gestió i administració pública
 • Informació i documentació
 • Màrqueting i comunitats digitals
 • Màrqueting i comunicació empresarial
 • Negocis i màrqueting internacionals-ESCI
 • Pedagogia
 • Periodisme
 • Prevenció i seguretat integral
 • Publicitat i relacions públiques
 • Relacions laborals
 • Relacions laborals i recursos humans
 • Sociologia
 • Treball social
 • Turisme
 • Turisme i gestió del lleure

Graus Universitaris vinculats amb la branca d’Humanitats:

 • Anglès
 • Arqueologia
 • Comunicació cultural
 • Estudis anglesos
 • Estudis àrabs i hebreus
 • Estudis catalans i occitans
 • Estudis clàssics
 • Estudis d’anglès i català
 • Estudis d’anglès i de clàssiques
 • Estudis d’anglès i espanyol
 • Estudis d’anglès i francès
 • Estudis d’Àsia Oriental – japonès
 • Estudis d’Àsia Oriental – xinès
 • Estudis de català i de clàssiques
 • Estudis de català i espanyol
 • Estudis de francès i català
 • Estudis de francès i de clàssiques
 • Estudis de francès i espanyol
 • Estudis d’espanyol i de clàssiques
 • Estudis francesos
 • Estudis francesos – Traducció i interpretació – francès
 • Estudis hispànics: llengua i literatura
 • Estudis literaris
 • Filologia catalana
 • Filologia clàssica
 • Filologia hispànica
 • Filologia románica
 • Filosofia
 • Història
 • Història de l’art
 • Humanitats
 • Lingüística
 • Llengua i literatura catalanes
 • Llengua i literatura espanyoles
 • Llengua i literatura hispàniques
 • Llengües aplicades
 • Llengües aplicades i comunicació intercultural
 • Llengües i literatures modernes
 • Musicologia
 • Traducció i interpretació
 • Traducció i interpretació – alemany
 • Traducció i interpretació- anglès
 • Traducció i interpretació- francès
 • Traducció i interpretació -llengua de signes catalana