Preus Públics dels CCFF de Grau Superior i dels Ensenyaments d’Arts Plàstiques i Disseny

Preus Públics dels CCFF de Grau Superior i dels Ensenyaments d’Arts Plàstiques i Disseny

Publiquem a continuació el document on es detallen les instruccions per a la gestió dels preus públics de la matrícula en els Cicles Formatius de Grau Superior i dels Ensenyaments d’Arts Plàstiques i Disseny, que seran vigents a partir del curs 2016-2017
(Ordre ENS/181/2012, del 22 de juny).

Instruccions_Preus_Publics_CFGS-APD_2016-17