CFPS Educació Infantil

[ Cicle Formatiu de Grau Superior ]

cfgsei_1
El cicle formatiu d’educació infantil capacita per programar, intervenir educativament i avaluar programes d’atenció a la infància, aplicant els mètodes d’ensenyament aprenentatge que afavoreixen el desenvolupament autònom dels nens i nenes de 0 a 6 anys.

Durada

 • 2000 hores (2 cursos acadèmics)
 • Formació al centre educatiu: 1617 hores
 • Formació en centres de treball: 383 hores

Competències professionals

 • Programar i avaluar els processos educatius i d’atenció a la infància.
 • Preparar, desenvolupar i avaluar les activitats destinades a la creació d’hàbits d’autonomia i a l’atenció de les necessitats bàsiques
 • Preparar, desenvolupar i avaluar projectes educatius formals i no formals.

Com accedir

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat,
 • Tenir el títol de tècnic,
 • Tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista,
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • Haver superat el Curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau superior
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent,
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys

Àmbit professional i de treball

 • Dins del sector de l’assistència social: institucions o programes específics de treball amb menors en situacions de risc o descompensació social
 • Dins del sector de l’educació no formal: activitats recreatives, de lleure, lúdiques o desenvolupament de programes específics de la naturalesa, turisme, ciutat, oci, cultura…
 • Dins del sector de la docència: a l’etapa d’educació infantil

cfgsei_2

Principals categories professionals

 • Educador de llar d’infants
 • Tècnic en educació infantil en CEIP
 • Tècnic en estimulació precoç
 • Educador de CAI