Convocatòria Post-graduats 2018/2019. Projecte de mobilitat TLN Mobilicat.

Des de la Fundació BCN FP ens informen que s’ha obert el període d’inscripció al
projecte de mobilitat TLN Mobilicat, el qual té com a objectiu promoure la inserció
laboral de qualitat dels graduats en formació professional, mitjançant la creació d’un
itinerari personalitzat d’acompanyament i suport amb aprenentatge pràctic i formatiu en
empreses de la Unió Europea.
El projecte s’emmarca dins del programa de Garantia Juvenil, i inclou una fase de
preparació prèvia a la mobilitat amb una formació lingüística presencial de 160 hores,
una preparació intercultural i un itinerari d’orientació professional. El període de
pràctiques a l’estranger serà del 7 d’abril al 8 de juny de 2019, i es desenvoluparà en
empreses d’Anvers (Bèlgica), Lisboa (Portugal) o Munic (Alemanya). El projecte també
contempla un acompanyament a la inserció laboral i/o el retorn al sistema educatiu al
llarg dels dos mesos posteriors a la mobilitat.
Trobareu tota la informació addicional del projecte en el següent enllaç:
http://www.fundaciobcnfp.cat/index.php/ca/projectes/813-tln-mobilicat
El projecte TLN Mobilicat està destinat a persones joves inscrites a la Garantia Juvenil
que tinguin coneixements de llengua anglesa o la llengua pròpia del país de destí (nivell
B1). Les persones candidates han d’estar graduades en formació professional (grau
mitjà o superior) dins d’alguna de les següents famílies professionals:
Serveis socioculturals i a la comunitat:
– Tècnic/a superior en Animació Sociocultural i Turística,
– Tècnic/a superior en Educació Infantil i
– Tècnic/a superior en Integració Social
Les persones joves interessades es poden inscriure al projecte o sol·licitar més
informació a través del correu electrònic garantiajuvenil@fundaciobcnfp.cat El període
d’inscripció finalitza el 13 de gener de 2019.
REQUISITS PROGRAMA GARANTIA JUVENIL:
http://garantiajuvenil.gencat.cat/es/que-es-garantia-juvenil/Requisits/