Criteris d’Avaluació

Dep.Educació Física.

 

Dep.Matemàtiques

 

Dep.d’Idiomes

 

Francés

 

 

 

Dep.Ciències de la Natura.

 

Dep. de Tecnologies

 

Dep. Català.

 

Dep. de Visual i Plàstica