Criteris d’Avaluació E2

Dep.d’Educació Física

Dep.de Matemàtiques

 

Dep.d’Idiomes

Francés

Dep.Ciències de la Natura.

Dep.de Català

Dep.de Tecnologies.