Criteris d’Avaluació E3

Dep.d’Educació Física

Criteris av 3ef v2.2

Dep.de Matemàtiques

Resum criteris d’avaluació ESO_1718

Dep.d’Idiomes.

ca_eso_manglès_3eso_deple_v2.3

Francés

ca_eso_mfrancès_3eso_deple_v2.1

Dep.Ciències de la Natura.

ca_eso_dcn_v.3.3

Dep.de Català

ca_eso_mlct_3eso_deplct_1718

ca_eso_mlct_3esod_deplct_1718

ca_eso_mlctref_3eso_deplct_1718

Optativa de revista

ca_eso_mrev_1i3eso_deplct_1718

Optativa de teatre.

ca_eso_mteat_1i3eso_deplct_1718

Dep.de Tecnologies.

ca_eso_tec3eso_deptec_v1.8