Criteris d’Avaluació E3

Dep.d’Educació Física

Dep.de Matemàtiques

Dep.d’Idiomes.

Francés

 

Dep.Ciències de la Natura.

Dep.de Català

Optativa de revista

 

Optativa de teatre.

 

Dep.de Tecnologies.