Criteris d’Avaluació E4

Dep.d’Educació Física

Dep.de Matemàtiques

Dep.d’Idiomes

4tA,B i C

 

4tD

 

Francés

 

Dep.Ciències de la Natura.

Dep.de Català

4tD

 

Dep.de Tecnologies.