Criteris d’Avaluació

Dep.de Matemàtiques

2nbtxCS_1819_v3.0 2nbtxCT_1819_v3.0

Dep.d’Idiomes

2nbtx_ANGLÉS_v2.4

Francés

mfrancèslitteratureethistoire_2batbac_deple_v1.1 btxbac_mfrancès_2batbac_deple_v1.2

 

Dep.Ciències de la Natura.

2nbtx_BIOL_FQ_v2.6

Dep.de Tecnologies.

2nbtxT_IND_deptec_v2.4(OCT2018)

Dep.Català.

CATALÀ_2btx_1819 LIT_CAT_2btx_1819

Dep.Castellà

2nBATX_castellà_1819

LLATÍ

crit aval Llatí batx nou

Dep. de Visual i Plàstica.

2nBATX_DISSENY_1819_v1.4 2nBATX_hifonart2_v2 2nbtx_CULT_AUD_1819_v1.3 2nbtx_DIB_ARTIST_1819_v0

 

 

 

Dep. Ciències Socials.

2btx_GEOGRAF_v3.3

2nbtx_HIST_ART_v2.3

-Criteris d’avaluació Hª de la Filosofia

ca_btx_hfil_2btx_depcs_v2.5

-Criteris d’avaluació Hª Espanya(Batxillerat Social_Hum/Arts)

2nbtx_Hist_Esp_CS depcs_v2.0

-Criteris d’avaluació d’Economia i Organització de l’Empresa

2btx_Econom i org_emp_1819_deptecs_v2.3