Criteris d’Avaluació

Dep.de Matemàtiques

 

Dep.d’Idiomes

 

Francés

 

Dep.Ciències de la Natura.

 

Dep.de Tecnologies.

 

Dep.Català.

 

Dep.Castellà

 

Dep. de Visual i Plàstica.

 

 

 

 

Dep. Ciències Socials.

 

-Criteris d’avaluació Hª Espanya(Batxillerat Cient/Tecnol)

 

-Criteris d’avaluació Hª Espanya(Batxillerat Social_Hum/Arts)