Criteris d’Avaluació E1

Dep. d’Educació Física

Criteris av 1ef v2.2

Dep.de Matemàtiques

Resum criteris d’avaluació ESO_1718

Dep. d’Idiomes.

ca_eso_manglès_1eso_deple_v2.3

Francés

ca_eso_mfrancès_1eso_deple_v3.0

Dep.Ciències de la Natura

ca_eso_dcn_v.3.3

Dep.de Català

ca_eso_mlct_1eso_deplct_1718

ca_eso_mlctref_1eso_deplct_1718

Optativa 1r(Revista)

ca_eso_mrev_1i3eso_deplct_1718

Optativa de teatre.

ca_eso_mteat_1i3eso_deplct_1718

Dep.de Tecnologies.

ca_eso_tec1eso_deptec_v1.7