Criteris d’Avaluació E1

Dep. d’Educació Física

Dep.de Matemàtiques

Dep. d’Idiomes.

Francés

 

Dep.Ciències de la Natura

Dep.de Català

Optativa 1r(Revista)

 

Optativa de teatre.

 

Dep.de Tecnologies.