Enquesta de Satisfacció 2016-17

Cada curs es realitza una Enquesta de Satisfacció a tots els sectors participants en aquest institut, alumnes, pares i professors. Aquests són els resultats de l’enquesta corresponents al curs 2016-’17:

Alumnes d’ESO

Alumnes de Batxillerat

Alumnat de C.F

Professorat Nou

Pla Lector (Alumnat)

Satisfacció Famílies.