Recuperacions i Deures d’Estiu 2018

La presentació dels dossiers i els exàmens que corresponguin per tal de recuperar les assignatures pendents es farà els primers dies de setembre, concretament:

Podeu consultar els corresponents CALENDARIS de Recuperació d’ ESO i de Batxillerat.

Els corresponents dossiers i modalitats de recuperació els podeu trobar en els quadres següents:


1r d’ESO

Assignatura per RECUPERAR (suspesos) per repassar (aprovats)
Llengua Catalana

GRUPS 1A+1B+1C+1D
Dossier d’estiu Reforç 1r ESO
Treball d’estiu Aula d’Acollida

Llengua Castellana Grups 1A + 1B + 1C + 1D
Grup de REFORÇ
Matemàtiques Grups 1A + 1B + 1C + 1D
Grup de REFORÇ
Anglès Anglès (tots els grups)
Ciències Naturals Dossier recuperació_Biologia_1r ESO recomanacions 1r_ESO
Ciències Socials Socials de 1r

Educació Física Deures E.F
Tecnologia TECNOLOGIA_1r
Música Deures de Música
Ed. Visual i Plàstica
Francès Francès
Cultura i Valors DOSSIER Cultura i Valors(1rC)
DOSSIER Cultura i valors(1rA)
DOSSIER Cultura i valors(1rB)
Optativa de Teatre DEURES OPTATIVA TEATRE

2n d’ESO

Assignatura per RECUPERAR (suspesos) per repassar (aprovats)
Llengua Catalana Grups 2A + 2B + 2C + 2D
Dossier d’estiu Reforç 2n ESO
Treball d’estiu Aula d’Acollida
Llengua Castellana Grups 2A + 2B + 2C + 2D
Tareas verano 2º ESO Castellano Refuerzo
Matemàtiques Grups 2A + 2B + 2C + 2D
Grup de REFORÇ
Anglès Anglès (tots els grups)
Ciències Naturals Física i Química recomanacions 2n_ESO
Ciències Socials Deures d’estiu
Cultura i Valors
Educació Física Deures E.F
Tecnologia Tecnologia
Música Música
Ed. Visual i Plàstica ——–
Francés Francès

3r d’ESO

Assignatura per RECUPERAR (suspesos) per repassar (aprovats)
Llengua Catalana Dossier estiu_3r ESO A_B_C
3r ESO D
Grup de REFORÇ 
Aula Oberta
Treball d’estiu Aula d’Acollida
Llengua Castellana Grups 3A + 3B + 3C + 3D
Grup de REFORÇ
Matemàtiques Grups 3A + 3B + 3C
Grup 3D
DOSSIER D’ESTIU 3r ESO Reforç
Anglès Grups 3A + 3B + 3C
Grup 3D i Aula Oberta
Ciències Naturals Biologia
Física i Química
recomanacions 3r_ESO
Ciències Socials GRUPS A B i C
Grup 3rD
Cultura i valors
Educació Física Deures E.F
Tecnologia TECNOLOGIA_3er
Música
Ed. Visual i Plàstica Visual i Plàstica
Optativa de Teatre DEURES OPTATIVA TEATRE

4t d’ESO

Assignatura per RECUPERAR (suspesos) per repassar (aprovats)
Llengua Catalana Deures d’estiu 4tESO(A+B+C)
Deures d’estiu 4tD ESO
Aula Oberta
Treball d’estiu Aula d’Acollida
Llengua Castellana Grups 4A + 4B + 4C
Grup de REFORÇ
Matemàtiques DOSSIER D’ESTIU 4t ESO
DOSSIER D’ESTIU 4rt ESO Reforç
Grup 4D
Anglès Deures d’anglès tots els grups
Ciències Socials Socials (Deures)
Cultura i Valors
Educació Física Deures E.F
Optatives Biologia
Física i Química
Ciències Aplicades
Filosofia
Tecnologia
recomanacions 4t_ESO
Projecte de Recerca de 4t d’ESO Treball individual de RECUPERACIÓ
( a presentar a la Coordinadora de 4t d’ESO els dies 4-5 de setembre )
Francès deures d’estiu 4t eso iniciació francès

1r de Batxillerat

Assignatura per RECUPERAR (suspesos) per repassar (aprovats)
Literatura universal DEURES DE RECUPERACIO
Llengua Castellana DEURES DE RECUPERACIO
Literatura universal Activitat per RECUPERACIÓ
Llengua Castellana Preparació del curs vinent
Francès dossier recuperació BATXILLERAT OPTATIVA Francès
Educació Física Deures Batxillerat E.F(recuperació)