Hem plantat gespa al nostre pati…

Una de les activitats i tallers que realitzen els alumnes de l’Aula Oberta és el manteniment del pati de l’Institut. Ja fa temps vam plantar xipresos, alzines, una olivera i un prunus pisardi. També una jardinera amb travesses de ferrocarril. Sempre hem intentat fer-lo més agradable i acollidor i per això al llarg del curs realitzem feines de manteniment i millora.
Aquest curs i gràcies a la col·laboració de Jardiland, centre de jardineria de Sant Cugat,que ens va regalar substracte i llavors ,hem pogut plantar gespa, instal·lar aspersors i el pati ha canviat moltíssim.
Vam contractar una empresa de jardineria de Rubí per poder realitzar les feines de preparació el terreny i sembra i els alumnes de 3r d’Aula Oberta van fer les rases i van passar totes les tuberies de reg pels aspersors. Hem triat varietats de grama per tal que sigui ecològicament sostenible.
Estem molt satisfets del resultat i us animem a mantenir aquest espai en condicions, respectar-lo i guadir-lo.
Els alumnes que han col·laborat són : Manuel Rodríguez, Joaquín Rodríguez, Carla Benítez, Miguel Galdeano, Hind Kachbal, Adrià Vergel, Farida Abaou, Amal Mazouz, Julián Molano i Mohamed Lamseouji.

Professorat Aula Oberta