CFPM Atenció a Persones en Situació de Dependència

Coordinadora: Ana Marcos Rodríguez

                                             

[ Informació general del cicle ]

[ Calendari Unitats Formatives 2019/20 ]

[ Tractament llengües estrangeres 2019/20 ]

[ Llibres de text 2019/20: Primer curs i Segon curs]

[ Calendari Segona Convocatòria 2019/20 ]

[ Formació del cicle (accés restringit) ]

 

 

Entitats i empreses col·laboradores