Materials 1r Batx Social/Hum

IMPORTANT:

Els alumnes de 1r de Batxillerat disposen també d’una aula virtual on s’imparteixen diverses assignatures.
Per accedir a ella han de:

1. Contactar amb el tutor/a per obtenir els corresponents usuari i clau d’accés per l’email que correspongui:

Cristina (1r Artístic) cristina.munoz@serreta.cat cmunoz5@xtec.cat
Tomàs (1r Cient-Tecn) tomas.caballero@serreta.cat tcaball2@xtec.cat
Anna (1r Social-Hum) anna.nunez@serreta.cat anunez6@xtec.cat

2. Seguir aquestes INSTRUCCIONS

Dep.Matemàtiques:

MATEMÀTIQUES

Dep.Ciències:

****CMC********

CMC

Dep.Català:

CATALÀ

Dep.Castellà:

27/03/2020 (Profesor: Omar Sanz)

CASTELLANO_Omar Sanz (3ª semana)

LITERATURA UNIVERSAL CASTELLANO LITERATURA CASTELLANA

Dep.Socials,Geografia i Història:

ECONOMÍA DE LA EMPRESA I HMC PSICOLOGIA-SOCIOLOGIA

Tasques de filosofia (18-27

Dep.Idiomes:

ENGLISH BATXIBAC