Materials 2nBatx_Arts

IMPORTANT:

Els alumnes de 2n de Batxillerat disposen també d’una aula virtual on s’imparteixen diverses assignatures.
Per accedir a ella han de:

1. Contactar amb el tutor/a per obtenir els corresponents usuari i clau d’accés per l’email que correspongui:

Guillem (2n Artístic) guillem.martin@serreta.cat gmarti54@xtec.cat
Aina (2n Cient-Tecn) aina.palou@serreta.cat apalou3@xtec.cat
Jordi (2n Social-Hum) jordi.hernando@serreta.cat jherna30@xtec.cat

2. Seguir aquestes INSTRUCCIONS

Dep.Català:

Setmana 1 CATALÀ

Dep.Castellà:

Castellà_2nbtx Art. MARZO

Dep.Visual i Plàstica:

Cultura Audiovisual (16/03/2020):

CULTURA AUDIOVISUAL II_Feina confinament 13 març fins 29 març UD6_Preproducció producció i postproducció d’un film 2019_20

DISSENY i FONAMENTS DE LES ARTS (17/03/2020 Elvira Domínguez)

Feines 2n Batxillerat DISSENY_01 Feines 2n Batxillerat FONAMENTS DE LES ARTS II_01

Dep.Idiomes:

Arancha Sanz

https://drive.google.com/drive/folders/1mVScvKbgTQDSSBUYiJXi1h4JziLDgGCD?usp=sharing

friday 13th

(17/03/2020)

02.Tuesday 17th-20200317T140745Z-001

Dep.Socials,Geografia i Història:

HISTÒRIA – TASQUES RECOMANADES ALS ALUMNES DE 2BTX