Materials 2nBatx_Soc/Hum

IMPORTANT:

Els alumnes de 2n de Batxillerat disposen també d’una aula virtual on s’imparteixen diverses assignatures.
Per accedir a ella han de:

1. Contactar amb el tutor/a per obtenir els corresponents usuari i clau d’accés per l’email que correspongui:

Guillem (2n Artístic) guillem.martin@serreta.cat gmarti54@xtec.cat
Aina (2n Cient-Tecn) aina.palou@serreta.cat apalou3@xtec.cat
Jordi (2n Social-Hum) jordi.hernando@serreta.cat jherna30@xtec.cat

2. Seguir aquestes INSTRUCCIONS

Dep.Català:

Setmana 1 CATALÀ

Dep.Castellà:

llati 2batx

Dep.Socials,Geografia i Història.

HISTÒRIA – TASQUES RECOMANADES ALS ALUMNES DE 2BTX

Estada a l’ empresa(1) Història de l’art. Activitats. Tasques Història de la Filosofia 2n BATX Economía de la empresa II Història COVID-19 1

Dep.Idiomes:

English activities 2nd batx SH