Materials d’autoaprenentatge E4

IMPORTANT:

Els alumnes de 4t d’ESO disposen també d’una aula virtual on s’imparteixen diverses assignatures.
Per accedir a ella han de:

1. Contactar amb el tutor/a per obtenir els corresponents usuari i clau d’accés per l’email que correspongui:

Omar (4t A)
Jairo (4t A.Oberta)
omar.sanz@serreta.cat
jairo.alvarez@serreta.cat

osanz6@xtec.cat
jalvar12@xtec.cat

Mònica (4t B) monica.lopez@serreta.cat mlope496@xtec.cat
Rafael (4t C) rafael.roca@serreta.cat rroca232@xtec.cat
Carme (4t D) carme.olm@serreta.cat colm@xtec.cat

2. Seguir aquestes INSTRUCCIONS

Dep.Matemàtiques:

Professor Abel Sánchez (4tA)

23/03/2020

Mates

18/03/2020

MATES_Abel Sánchez

Professora Mariona Movilla(4tB i 4tC)

feina mates 4t B i C

4tD(Prof.Carme Olm)

ESTUDI ÀREES I PERÍMETRES.

DOSSIER 1 GEOMETRIA. pdf

DOSSIER 4 GEOMETRIA DOSSIER 2 GEOMETRIA .-1

Dep.Experimentals:

Biologia i geologia 4t ESO(Prof: Raquel García)

4Biologia_confinament

Física i Química 4t(Montse Mas)

29/03/2020

Fisqui_2

Fisqui_1

29/03/2020

Ciències aplicades_2

Ciències aplicades_1

Dep.Tecnologies:

*****Informàtica:(Prof:Joan Mª Baró)*****

Tercera feina:24/03/2020:

FaceManga Online EXEZero by jmbis 20200324

Segona feina: 23/03/2020:

Photopea Online Photo Editor PopArt EXETWO by jmbis 20200323

Primera tasca**********

Photopea Online Photo Editor introducció EXEONE by jmbis 20200323

Dep.Català:

30/30/2020(Tasques per als grups 4tA, 4tB i 4tC)**

3a i 4a setmana CATALÀ 4t A, B i C

Tasques 16/03/2020:Muntsa Perpinyà

1a i 2a setmana CATALÀ 4t A i B

Grup de Suport(4tB i 4tC)

1Tasca4CATsuport

4tA(AULA OBERTA_tasques de català)

4t AO català

Dep.Castellà:

Omar Sanz 27/03/2020(4tA, 4tB i 4tC)**********

Actividad complementaria_3ª semana (Confitubers)

CASTELLANO_Omar Sanz (3ª semana)(1)

Omar Sanz 17/03/2020 (4tA, 4tB i 4tC)

CASTELLANO_Omar Sanz_1

CASTELLANO_Omar Sanz_2 CASTELLANO_Omar Sanz_3

Grup de suport 4tB i 4tC Castellà i també per a 4tD

feines castellà 4D +suport grups 4tB 4tC

4tA(AULA OBERTA_tareas de castellano)

4t AO dossier castellano

Dep.Socials:

30/03/2020 (Prof:Artur Pousa).Tasca Cultura i Valors:

Cultura i valors_Artur Pousa

30/03/2020(Prof:Artur Pousa).Tasca de socials grups 4tA,4tB i 4tC

Ciències socials_Artur Pousa

30/30/2020(Prof:Artur Pousa) Tasca grup 4tD

Ciències socials. 4rt d’ESO D. Del 30 de Març al 14 d’Abril.

30/03/2020(Professor: Artur Pousa).Cultura i Valor********

 

 

 

24/03/2020(Professor: Jordi Hernando)***Filosofia i Emprenedoria****

TASQUES DE FILOSOFIA Tasques Emprenedoria

Professor Artur Pousa.

CIÈNCIES SOCIALS_Artur Pousa

**Cultura i Valors(4tA) (Artur Pousa)

CULTURA i VALORS_Artur Pousa

4tD

Ciències socials. 4rt d’ESO D.

4tA(AULA OBERTA_tasques de socials)

4 AO_socials_treballs_casa_3r_ESO_1_2019_2020

Dep.Idiomes:

Tasques 16/03/2020(Monica Lopez)

Activitats English 4rt A i B ESO 6 hores

Activitats 4rt ESO Suport ( B i C ) 6 hores ( setmanes del 16-30 de març)

Activitats 4rt ESO Suport

13/03/2020 (4tC Arancha Sanz)

FRIDAY 13TH(1)

Listening

(17/03/2020)

TUESDAY 17th

Enllaç a drive (Professora: Arancha Sanz)***************

https://drive.google.com/drive/folders/12dBDVoH9S0rbyOqqcGukL7PLL6tvWGgS

4tD

4rt D

**************FRANCÉS************

Dossier français 4t ESO

Dep.VIP/E.Física i Música:

Dibuix Artístic (Natalia Navas)

Còpia de _Prova d’accés – La Serreta TREBALL EDRA Indicacions_especials Còpia de BASE_carpeta–reduccio-DinA3

E.Física(Cristina Muñoz)

FEINA Triple Salt 4t

********OPTATIVA PRIMERS AUXILIS**

PRIMERIS AUXILIS_Dora Sánchez

*********OPTATIVA PERRUQUERIA********

FEINES OPT Perruqueria 4 ESO

*******OPTATIVA DEPENDENCIA(Prof:Gloria Marín)*****

OPTATIVA-APSD-2. La FP i el CFGM d’APSD OPTATIVA-APSD-EXERCICIS-1

******AULA ACOLLIDA (Prof: Xavi García)**********

Confinament per la crisis del coronavirus

***********RELIGIÓ: Professora:Judit Criach**********

Tasca4REL