PACF Grau Mitjà

accésEl Departament d’Ensenyament convoca la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà per a les persones que no tenen el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o un altre d’equivalent a efectes d’accés a aquests ensenyaments).

Per a més informació consulteu el web del Departament d’Ensenyament.