Recuperació assignatures PENDENTS de Cursos Anteriors.

Uns quants dels nostres alumnes tenen encara alguna assignatura de cursos anteriors per recuperar. A tal efecte cal tenir en compte que:

  1. L’alumne/a té l’obligació de presentar-se a totes les convocatòries de recuperació d’assignatures pendents que es facin.
  2. En el cas dels alumnes de 4t d’ESO és convenient tenir-les aprovades molt abans d’acabar el curs per tal d’acreditar la millor Nota Mitjana de l’ESO (dels 3 primers cursos) en les Preinscripcions a Cicles Formatius.
  3. Les activitats de recuperació (exàmens i dossiers) venen llistats a continuació.
   > Els dossiers s’hauran de lliurar abans del 31 de gener de 2020 al Departament corresponent (professor responsable o Cap de Departament).
   > Els exàmens es faran en els dies i hores indicats per cada assignatura .
  4. En cas de dubte cal dirigir-se al corresponent Cap de Departament de l’assignatura pendent.
  5. Els resultat d’aquesta recuperació es podrà comprovar en el butlletí de notes del 2n trimestre.

A tal efecte cada Departament ha disposat de les mesures de recuperació que creu convenients i que es detallen en les corresponents pàgines de cada nivell: