Una mica d’història

jordipujol
L’Institut La Serreta està situat al centre de Rubí, en el barri del que pren el nom. Va ser construït l’any 1995, sobre antics terrenys de camps, de fires i jocs, a tocar de l’empresa Tymesa, antiga fàbrica rubinenca de timbres i petits electrodomèstics, l’actual Ipagsa.
El curs 1996-97 el centre començà la seva singladura amb 9 tercers d’’ESO i 7 primers, sota la direcció d’’en Xavier Sala i Sala..
La inauguració oficial va ser el 16 de novembre, en un acte amb la presència del president de la Generalitat, l’’honorable Jordi Pujol, i l’’alcalde Eduard Pallejà.
INAUGURACIO 1996
El curs 1998-99 s’inicien els estudis de batxillerat amb l’oferta de totes les modalitats i 7 itineraris. El nostre centre és l’’únic de la localitat que ofereix la possibilitat d’’estudiar el batxillerat artístic. Actualment també es poden cursar estudis de cicles formatius. A l’’Institut La Serreta es cursen estudis de formació professional de la família de Serveis a la Comunitat (CFPM Atenció sociosanitària, CFPS Integració Social, CFPS Educació Infantil), i Imatge Personal (CFPM Perruqueria).
Des del primer moment es va decidir mantenir una relació estreta amb el municipi. Els crèdits de síntesi relacionats amb Rubí”, han permès als nostres alumnes identificar-se millor amb el municipi; el conveni de col·laboració subscrit amb l’ajuntament per la cessió de les nostres instal·lacions ha permès que equips de bàsquet, voleibol i futbol sala puguin gaudir-ne.
Esment especial mereix la nostra Biblioteca Neus Català, inaugurada oficialment el 23 de novembre del 2005, dotada de les noves tecnologies multimèdia i amb un fons especial sobre l’’exili i la deportació republicana i els camps d’’extermini nazi.
L’’atenció a la diversitat i la exhaustiva utilització de les noves tecnologies i la informàtica, són altres dos trets definidors de la Serreta. Les Aules Obertes, l’Aula d’Acollida, els grups d’’atenció individualitzada comparteixen protagonisme amb més de 200 ordinadors distribuïts per totes les aules i més de 30 canons de projecció situats a tots els espais del centre.
Una oferta àmplia d’activitats extraescolars ha estat sempre present. Els nostres alumnes han estat campions comarcals de futbol sala i al llarg d’’aquests anys s’han realitzat activitats de bàsquet, voleibol, aeròbic, guitarra, piano, anglès, i un llarg etc.