Publicació llista provisional d’admesos i places de reserva Servei d’Assessorament

**1216*** ADMÈS
*400**7** ADMÈS
**981*5** ADMÈS
*85**16** EXCLÒS: MANCA DOCUMENT IDENTIFICATIU

 

  Pagament preu públic   del 02/10/19 al 07/10/19 lloc oficines bancàries  
                   
  Presentació inscripció al servei d’assessorament i de la documentació de pagament (a la sessió informativa)   dia 16/10/19 hora 15:30 lloc biblioteca del centre