Servei Avaluació i Acreditació (Acredita’t)

CONVOCATÒRIA 2019

ACREDITA’T

PUBLICACIÓ Resultats DEFINITIUS de l’avaluació. Procediment de reconeixement i acreditació de les competències professionals.

 

PUBLICACIÓ Resultats PROVISIONALS de l’avaluació. Procediment de reconeixement i acreditació de les 
competències professionals.

PUBLICACIÓ DEL RESULTAT DEFINITIU DEL DICTAMEN D’AVALUACIÓ D’EVIDÈNCIES INDIRECTES

PUBLICACIÓ DEL RESULTAT PROVISIONAL DEL DICTAMEN D’AVALUACIÓ D’EVIDÈNCIES INDIRECTES

PUBLICACIÓ DEL CALENDARI DE LES SESSIONS D’AVALUACIÓ PER A CADA ASPIRANT

Llista PROVISIONAL d’aspirants admesos a la Fase d’Avaluació

CONVOCATÒRIA PRIMERA SESSIÓ ASSESSORAMENT

ES CONVOCA A TOTS ELS ASPIRANTS ADMESOS A LA FASE D’ASSESSORAMENT A L’INSTITUT LA SERRETA A LA PRIMERA SESSIÓ D’ASSESSORAMENT

DIA: DIMECRES 26 DE JUNY DE 2019 A LES 10:00 HORES AM

LLOC: INSTITUT LA SERRETA (CARRER LEPANT, 1, RUBÍ

ELS ASPIRANTS HAN DE PORTAR TOTA LA DOCUMENTACIÓ QUE DEMOSTRI LA SEVA VIDA PROFESSIONAL AL SECTOR I FORMACIÓ RELACIONADA AMB EL SECTOR.

TAMBÉ EL COMPROVANT DE PAGAMENT DE L’ASSESSORAMENT.

TAMBÉ HAN DE PORTAR OMPLERTS EL PORTAFOLIS EN CATALÀ (click)O EL PORTAFOLIS EN CASTELLÀ (clik) I ELS QÜESTIONARIS D’AUTOAVALUACIÓ (click).

GUIA ASPIRANT (CATALÀ)

GUIA ASPIRANT (CASTELLÀ)

 

INFORMACIONS RELATIVES AL PROCÉS D’INSCRIPCIÓ.

DOCUMENT D’INSCRIPCIÓ. Als aspirants de la sessió de dimecres 15/5/2019 se us lliurarà la còpia del document d’inscripció quan aporteu el justificant de pagament. A la resta se us lliurarà en mà.

CARTA DE PAGAMENT

FULLS AUTOAVALUACIÓ. Se us facilitarà en el primer assessorament amb el vostre assessor i el fareu plegats seguint les indicacions.

 POWER SESSIÓ INFORMATIVA

CALENDARI PROCÉS:

PUBLICACIÓ DELS RESULTATS DE PERSONES ADMESES, EN LLISTA D’ESPERA I EXCLOSOS A LA PREINSCRIPCIÓ

Llista DEFINITIVA

NOU CALENDARI: 

 • 3 de maig: llistat PROVISIONAL
 • 3, 6 i 7 de maig: RECLAMACIONS.
 • 9  de maig: LLISTA DEFINITIVA
 • SESSIONS INFORMATIVES:
  • Dimecres 15 de maig, a les 19:00
  • Divendres 17 de maig, a les 11:00
 • Des del 20 al 24 de maig pagament de la Carta de Pagament i Inscripció a la fase d’assessorament.
 • Llista provisional inscrits: 29 de maig

Llista Provisional inscrits al procés Assessorament de l’ACREDITA’T

 • Reclamacions a la llista provisional inscrits: 29, 30 i 31 de maig
 • Llista definitiva inscrits: 4 de juny

LLISTA  DEFINITIVA

 • EL CALENDARI PRIMERA SESSIÓ ASSESSORAMENT ES PUBLICARÀ EL 20 DE JUNY 2019
 • 30 de setembre: FINAL del procés.

PUNTS D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 2019

A més d’orientar i informar sobre el procediment, els punts d’informació poden ajudar els sol·licitants a formalitzar la sol·licitud de preinscripció i a preparar el dossier de competències professionals.

 

 

 

 

 

CONVOCATÒRIA PRIMERA SESSIÓ ASSESSORAMENT

ES CONVOCA A TOTS ELS ASPIRANTS ADMESOS A LA FASE D’ASSESSORAMENT A L’INSTITUT LA SERRETA A LA PRIMERA SESSIÓ D’ASSESSORAMENT

DIA: DIMECRES 26 DE JUNY DE 2019 A LES 10:00 HORES AM

LLOC: INSTITUT LA SERRETA (CARRER LEPANT, 1, RUBÍ

ELS ASPIRANTS HAN DE PORTAR TOTA LA DOCUMENTACIÓ QUE DEMOSTRI LA SEVA VIDA PROFESSIONAL AL SECTOR I FORMACIÓ RELACIONADA AMB EL SECTOR.

TAMBÉ EL COMPROVANT DE PAGAMENT DE L’ASSESSORAMENT.

TAMBÉ HAN DE PORTAR OMPLERTS EL PORTAFOLIS EN CATALÀ (click)O EL PORTAFOLIS EN CASTELLÀ (clik) I ELS QÜESTIONARIS D’AUTOAVALUACIÓ (click).

GUIA ASPIRANT (CATALÀ)

GUIA ASPIRANT (CASTELLÀ)

 

PUBLICACIÓ DELS RESULTATS PROVISIONALS DE PERSONES ADMESES, EN LLISTA D’ESPERA I EXCLOSOS A LA PREINSCRIPCIÓ: 12/04/19

PUNTS D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ

A més d’orientar i informar sobre el procediment, els punts d’informació poden ajudar els sol·licitants a formalitzar la sol·licitud de preinscripció i a preparar el dossier de competències professionals.

ACCÉS A LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ

2019_02_12-Pla de difusió Avaluació i acreditació 2019_Aspirant_Dependencia

Per a més informació de la convocatòria cliqueu aquests enllaços:

http://acreditat.gencat.cat/ca/

http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/fse/presentacion.html

 

 

CONVOCATÒRIES ANTERIORS