Servei Avaluació i acreditació de competències professionals

CONVOCATÒRIA 2019

PUNTS D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ

A més d’orientar i informar sobre el procediment, els punts d’informació poden ajudar els sol·licitants a formalitzar la sol·licitud de preinscripció i a preparar el dossier de competències professionals.

ACCÉS A LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ

2019_02_12-Pla de difusió Avaluació i acreditació 2019_Aspirant_Dependencia

Per a més informació de la convocatòria cliqueu aquests enllaços:

http://acreditat.gencat.cat/ca/

http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/fse/presentacion.html

 

 

CONVOCATÒRIES ANTERIORS