Servei Reconeixement

Coordinador: Daniel Parra Balmont

Servei de Reconeixement Acadèmic

OFERTA DE PLACES DEL SERVEI DE RECONEIXEMENT – CURS 2018 / 19

Les famílies professionals per a les quals s’ofereix el servei i els cicles associats són:

  • Família Professional d’Imatge Personal (5 places)
    • CFPM Perruqueria i Cosmètica Capil·lar (5 places)
  • Família Professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat (15 places)
    • CFPM Atenció a Persones en Situació de Dependència (5 places)
    • CFPS Educació Infantil (5 places)
    • CFPS Integració Social (5 places)

 

 

CALENDARI GENERAL DEL SERVEI DE RECONEIXEMENT – CURS 2018 / 19
Sol·licitud al servei de reconeixement
                   
  Sol·licitud al servei al servei de reconeixement   del 15/11/18 al 23/11/18 lloc secretaria del centre  
                   
  Publicació llista provisional d’admesos i places de reserva   dia   27/11/18   lloc web del centre  
                   
  Reclamacions a la llista de persones admeses   dia 28/11/18 al 30/11/18 lloc secretaria del centre  
                   
  Publicació de la llista definitiva de les persones admeses, de les instruccions i calendari de pagament i de l’inici de les juntes d’avaluació   dia   04/12/18   lloc web del centre  
                   
  Pagament preu públic i lliurament inscripció al servei   del 05/12/18 al 11/12/18 lloc oficines bancàries i secretaria del centre