Servei Reconeixement

Coordinador: Daniel Parra Balmont

Servei de Reconeixement Acadèmic

OFERTA DE PLACES DEL SERVEI DE RECONEIXEMENT – CURS 2019 / 20

Les famílies professionals per a les quals s’ofereix el servei i els cicles associats són:

  • Família Professional d’Imatge Personal (5 places)
    • CFPM Perruqueria i Cosmètica Capil·lar (5 places)
  • Família Professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat (15 places)
    • CFPM Atenció a Persones en Situació de Dependència (5 places)
    • CFPS Educació Infantil (5 places)
    • CFPS Integració Social (5 places)

LES PERSONES QUE FAN L’ASSESSORAMENT DURANT EL CURS 2019/20 AL NOSTRE CENTRE HAN D’ESPERAR INDICACIONS DELS SEUS ASSESSORS PER A REALITZAR EL RECONEIXEMENT (SI S’ESCAU).

 

CALENDARI GENERAL DEL SERVEI DE RECONEIXEMENT – CURS 2019 / 20
Sol·licitud al servei de reconeixement
                   
  Sol·licitud al servei al servei de reconeixement   del 14/11/19 al 22/11/19 lloc secretaria del centre  
                   
  Publicació llista provisional d’admesos i places de reserva (HA QUEDAT LA LLISTA BUIDA)   dia   26/11/19   lloc web del centre  
                   
  Reclamacions a la llista de persones admeses   dia 27/11/19 al 29/11/19 lloc secretaria del centre  
                   
  Publicació de la llista definitiva de les persones admeses, de les instruccions i calendari de pagament i de l’inici de les juntes d’avaluació (HA QUEDAT LA LLISTA BUIDA)   dia   03/12/19   lloc web del centre  
                   
  Pagament preu públic i lliurament inscripció al servei   del 04/12/19 al 10/12/19 lloc oficines bancàries i secretaria del centre