Servei Reconeixement

Coordinador: Daniel Parra Balmont

Servei de Reconeixement Acadèmic

OFERTA DE PLACES DEL SERVEI DE RECONEIXEMENT – CURS 2017 / 18

Les famílies professionals per a les quals s’ofereix el servei i els cicles associats són:

  • Família Professional d’Imatge Personal (5 places)
    • CFPM Perruqueria i Cosmètica Capil·lar (5 places)
  • Família Professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat (15 places)
    • CFPM Atenció a Persones en Situació de Dependència (5 places)
    • CFPS Educació Infantil (5 places)
    • CFPS Integració Social (5 places)

 

 

CALENDARI GENERAL DEL SERVEI DE RECONEIXEMENT – CURS 2017 / 18
Sol·licitud al servei de reconeixement
                   
  Sol·licitud al servei al servei de reconeixement   del 16/11/17 al 24/11/17 lloc secretaria del centre  
                   
  Publicació llista provisional d’admesos i places de reserva   dia   30/11/17   lloc web del centre  
                   
  Reclamacions a la llista de persones admeses   dia 01/12/17 al 05/12/17 lloc secretaria del centre  
                   
  Publicació de la llista definitiva de les persones admeses, de les instruccions i calendari de pagament i de l’inici de les juntes d’avaluació   dia   12/12/17   lloc web del centre  
                   
  Pagament preu públic   del 13/12/17 al 18/12/17 lloc oficines bancàries