Servei Assessorament

 

Coordinador: Daniel Parra Balmont

Anagrama assessorament

Servei d’Assessorament en la Formació Professional del Sistema Educatiu

ASSOLEIX EL TEU OBJECTIU PROFESSIONAL

 

LES PERSONES INTERESSADES DURANT EL CURS 2019/20 AL NOSTRE CENTRE PODEN LLIURAR LA SOL·LICITUD I INSCRIPCIÓ AL LLARG DEL CURS UNA VEGADA FINALITZAT EL CALENDARI GENERAL

L’INSTITUT LA SERRETA ofereix el servei de forma personalitzada, a sol·licitud de la persona interessada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallada de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.

 

Què és?

És un servei personalitzat que ajuda a les persones a definir i assolir el seu objectiu professional mitjançant la identificació de la formació amb reconeixement acadèmic, l’anàlisi de les possibilitats de reconèixer acadèmicament la seva experiència laboral i la determinació d’un pla de treball per a aconseguir-ho.

És un requisit previ per a participar al Servei de Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials, ja que es demana l’informe d’assessorament obtingut al servei d’assessorament.

 

A qui s’adreça?

S’adreça a les persones adultes interessades en obtenir una diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i conèixer l’itinerari formatiu més adequat per a aconseguir l’objectiu de qualificació proposat.

 

Què m’ofereix l’INSTITUT LA SERRETA?

 • Disposar de forma individual d’un assessor especialista en la família professional que escolli que m’ajudarà a identificar les meves capacitats, interessos i el meu objectiu professional al llarg de diferents sessions de treball.
 • Entendre les possibilitats que m’ofereix el sistema de Formació Professional i com puc beneficiar-me’n.
 • Saber si la meva experiència laboral es pot reconèixer acadèmicament per continguts d’un cicle formatiu, i què he de fer per a aconseguir-ho.
 • Conèixer si els cursos de formació que he realitzat tenen reconeixement acadèmic i en quina mesura em poden ajudar a assolir un títol de Formació Professional.
 • Assessorament per decidir l’estratègia de formació que millor s’adapti als meus interessos, trajectòria professional i al temps de què disposo.
 • Disposar d’un informe d’assessorament amb un pla de treball personalitzat amb les indicacions sobre les actuacions que he de fer, i informacions pràctiques per assolir un títol de Formació Professional.

 

Preu del Servei

El servei d’assessorament té un cost determinat pel preu públic de 60,00 € que es farà efectiu una vegada el candidat hagi estat admès i abans de l’inici del servei d’assessorament al número de compte

ES51 0081 0347  7200 0124 6134

Seran aplicables, amb la documentació prèvia, les exempcions i bonificacions establertes.

 

Com podeu sol·licitar aquest Servei?

Cal omplir una sol·licitud al servei d’assessorament i lliurar-la a la secretaria de l’INSTITUT LA SERRETA, escollint la família professional de la que es vol rebre assessorament. També hauràs de lliurar DNI, NIE o Passaport i un registre d’informació professional i de formació a les àrees professionals.

Les famílies professionals per a les quals s’ofereix el servei i els cicles associats són:

 • Família Professional d’Imatge Personal
  • CFPM Perruqueria i Cosmètica Capil·lar
 • Família Professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat
  • CFPM Atenció a Persones en Situació de Dependència
  • CFPS Educació Infantil
  • CFPS Integració Social

Una vegada sigueu admesos al servei haureu de fer el pagament corresponent al preu públic del servei d’assessorament i dur a la sessió informativa la següent documentació:

 • Full d’inscripció al servei imprès amb les dades personals i la família professional escollida.
 • Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.
 • Resguard de pagament del preu establert.

També haureu de portar la següent documentació per a la posterior sessió d’assessorament:

(Hi ha punts d’informació i orientació on es pot demanar ajuda per formalitzar la sol·licitud i preparar el currículum europeu)

 • Altres documents que l’aspirant consideri oportuns.

 

On puc obtenir més informació?

 

OFERTA DE PLACES DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT – CURS 2019 / 20

Les famílies professionals per a les quals s’ofereix el servei i els cicles associats són:

 • Família Professional d’Imatge Personal (5 places)
  • CFPM Perruqueria i Cosmètica Capil·lar (5 places)
 • Família Professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat (15 places)
  • CFPM Atenció a Persones en Situació de Dependència (5 places)
  • CFPS Educació Infantil (5 places)
  • CFPS Integració Social (5 places)

 

CALENDARI GENERAL DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT – CURS 2019 / 20
Sol·licitud al servei d’assessorament                    
  Sol·licitud al servei al servei d’assessorament   del 12/09/19 al 20/09/19 lloc secretaria del centre  
                   
  Publicació llista provisional d’admesos i places de reserva   dia   25/09/19   lloc web del centre  
                   
  Reclamacions a la llista de persones admeses   dia 26/09/19 al 30/09/19 lloc secretaria del centre  
                   
  Publicació de la llista definitiva de les persones admeses, de les instruccions i calendari de pagament i de l’inici de les sessions d’assessorament   dia   01/10/19   lloc web del centre  
                   
  Pagament preu públic   del 02/10/19 al 07/10/19 lloc oficines bancàries  
                   
  Presentació inscripció al servei d’assessorament i de la documentació de pagament (a la sessió informativa)   dia 16/10/19 hora 15:30 lloc biblioteca del centre  
                   
                     
Prestació servei d’assessorament   Convocatòria de les persones interessades 1ª sessió assessorament   dia 16/10/19 hora 16:00 lloc aulari del centre