Servei d’Emprenedoria

Coordinadora: Rosa Mata Maturano

El nostre centre participa des del curs 2017/18 al Programa de foment i suport de l’emprenedoria en els ensenyaments professionals amb la finalitat de rebre suport per a poder realitzar la implantació i el desenvolupament d’estratègies metodològiques que promoguin capacitats d’emprenedoria i de creació d’empreses o d’autoocupació.

Hi participen tres grups d’interès:

 • Alumnat: capacitar l’alumnat dels ensenyaments professionals en la cultura emprenedora per tal de poder crear la seva pròpia empresa o aplicar-la a l’activitat laboral que realitzi en l’empresa on s’hi insereixi,
 • Professorat: millorar la seva capacitat metodològica per a poder transmetre la cultura emprenedora al seu alumnat,
 • Centre: donar suport al centre perquè l’emprenedoria formi part del seu projecte educatiu i es creïn les condicions necessàries perquè el centre fomenti la cultura emprenedora entre el seu alumnat i l’equip humà, tot esdevenint un centre emprenedor.

 

La participació del nostre centre al Programa suposa l’acceptació dels compromisos següents:

 • Incorporar en el projecte educatiu del centre els objectius i les estratègies de les capacitats emprenedores i la creació d’empreses o d’autoocupació, i garantir el seu desplegament en el desenvolupament curricular dels cicles formatius.
 • Facilitar l’assistència del professorat a les sessions de treball, segons el programa de reunions: com a mínim un dels assistents ha d’impartir la formació i orientació laboral i un altre ha d’impartir continguts de família professional.
 • Participar activament a les reunions, aportant coneixements i experiències.
 • Contribuir a la posada en marxa en els centres de les accions que es proposin al si de cada xarxa.
 • Desplegar programes de formació interna de centre per tal de garantir la capacitació del professorat i la implantació progressiva en tots els ensenyaments professionals del centre.
 • Facilitar dades relatives a l’evolució de les accions proposades al Programa.
 • Trametre, anualment, una memòria del desplegament de l’emprenedoria en el centre a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.
 • La direcció del centre s’ha d’implicar en l’impuls, la implantació i el desplegament en l’àmbit dels ensenyaments professionals que imparteix, dels objectius i les estratègies d’emprenedoria establerts en el Programa.
 • Participar activament en les convocatòries de promoció de l’emprenedoria que impulsi la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.
 • Designar una persona com a coordinadora del programa en el centre i un membre de l’equip directiu per a fer el seguiment del Programa.

 

CURS 2018/19

 

CAMPAMENTS D’INNOVACIÓ FP 2019

 

 

CURS 2017/18

 

CONCURS PER LA INCUBADORA D’EMPRESES (FUNDACIÓ LA CAIXA)

PROJECTE: WHITOUT BARRIERS

TUTORA: ROSA MATA MATURANO

CICLES FORMATIUS: CFPM ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

ALUMNES PARTICIPANTS: REBECA CEBALLOS, ELI RAMÍREZ, ANA URDÁNIZ, MARINA DORDA

FINALISTES (ENTRE LES 15  PROJECTES SELECCIONATS PRÈVIAMENT DE TOTA ESPANYA): OPCIÓ A LA FINAL NACIONAL ENTRE ELS CINC MILLORS

PREMI: PARTICIPACIÓ A LA GRAN FINAL DAVANT ELS EMPRESARIS MÉS IMPORTANTS DEL SECTOR PRODUCTIU

 

CONCURS iFEST 2017

PROJECTE: H2 OPTIMUS

TUTORA: ROSA MATA MATURANO

PROFESSORAT PARTICIPANT: ROSA MATA MATURANO (SHAKER PISTA), GABRIEL GARCÍA MILLET (SHAKER GRADA), GRISELDA ÁLVAREZ MORELA (SHAKER GRADA)

CICLES FORMATIUS: CFPM PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL·LAR, CFPM ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA,

CFPS EDUCACIÓ INFANTIL, CFPS INTEGRACIÓ SOCIAL

ALUMNES PARTICIPANTS: 

Henry Miranda Ballesteros – APSD (PLAYER PISTA)
Aida Fernández Barmandos – APSD (PLAYER GRADA)
Jordi Orellana Seluy – APSD (PLAYER PISTA)
Paula Valverde Cano – APSD (PLAYER GRADA)
Paula Pagán Garrido – PCC (PLAYER GRADA)
Isabel Varela Sánchez – PCC (PLAYER GRADA)
Mónica Esteban Holgado – PCC (PLAYER GRADA)
Pilar López Olivares – IS (PLAYER GRADA)
Tania María Soto Ramírez – IS (PLAYER GRADA)
Laia Cazador Sánchez – EI (PLAYER GRADA)
Iván Martín Pla – EI (PLAYER GRADA)
M. Teresa Muñoz Barrero – EI (PLAYER GRADA)
Anna Reixachs Ramal – EI (PLAYER GRADA)
Lorena Barón Quesada – IS (PLAYER PISTA)

 

CURS 2016/17

 

CONCURS REPTE EMPREN (FUNDACIÓ LA CAIXA)

PROJECTE: WHITOUT BARRIERS

TUTORA: ROSA MATA MATURANO

CICLES FORMATIUS: CFPM ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

ALUMNES PARTICIPANTS: REBECA CEBALLOS, ELI RAMÍREZ, ANA URDÁNIZ, MARINA DORDA

FINALISTES (ENTRE LES 35 MILLORS DE 1000 PROJECTES DE TOTA ESPANYA): OPCIÓ A LA FINAL NACIONAL

PREMI: QUATRE DIES AL CAMPUS D’EMPRENEDORIA A TIANA ORGANITZAT PER LA FUNDACIÓ LA CAIXA