Servei Innovació i transferència de coneixement (InnovaFP)

Coordinadora: Mònica Alfonso Buj