Servei Mobilitat Internacional

Coordinadora: Rosa Llenas Vilallonga

El nostre centre participa des del curs 2016/17 al Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals  amb la finalitat de rebre suport per a poder realitzar:

  • projectes de mobilitat per tal que els alumnes facin pràctiques en empreses d’altres països,
  • projectes de mobilitat adreçats a professorat,
  • projectes de cooperació internacional i associacions estratègiques per a la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques i
  • projectes de reconeixement d’estudis (ECVET)

 

ACCEDEIX A LA NOSTRA MOBILITAT INTERNACIONAL