Titulació DELF de francès

L’institut la Serreta a finals del curs passat els resultats dels vuit alumnes que es van presentar als exàmens per a obtenir el títol DELF de francès i, no només van aprovar, sinó que ho van fer amb qualificacions molt notables.
Moltes felicitats a : Juan Carlos Soriano, Rubén Ruiz, Jordi Jiménez, Alejandro Soriano, Núria Pérez, Rubén Saez, Raul Cárdenas i Cristina Lorente.
El DELF Escolar s’emmarca en un acord entre el Servei de cooperació i d’acció cultural de l’ambaixada de França i el Departament d’Ensenyament de Catalunya.
Atorgats pel Ministeri d’Educació Nacional de França, els diplomes DELF (Diplôme d’Étude en Langue Française) són els diplomes oficials de llengua francesa, reconeguts internacionalment en 172 països. La seva validesa és indefinida.
El DELF consta de dos diplomes independents entre sí, adaptats als nivells A2 i B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).
En l’àmbit acadèmic, afavoreixen la mobilitat estudiantil internacional en certificar el coneixement de la llengua francesa: el DELF B1 permet obtenir una beca Erasmus. El nivell B1 és obligatori a Espanya per obtenir un grau universitari.

DELF

Deixa un comentari